Atmospheric station

Křešín u Pacova

Atmosférická stanice (AS) Křešín u Pacova představuje novou a v českém i mezinárodním měřítku unikátní monitorovací stanici. Slouží především k měření koncentrací skleníkových plynů a znečišťujících látek (polutantů) v ovzduší, dále také ke sledování vybraných fyzikálních a meteorologických parametrů. Hlavním cílem AS je přispět k přesnějšímu poznání osudu sledovaných látek v mezní vrstvě atmosféry.

Samotná stanice sestává z 250 m vysoké věže, která je v několika výškových úrovních vybavena nejmodernějšími přístroji k měření patřičných látek a veličin. Další přístroje a technické zázemí se nachází v přízemním kontejneru. Celá stanice byla slavnostně otevřena v červnu roku 2013.Při stavbě AS byly dodržovány veškeré požadované standardy pro stavbu atmosférických stanic a přístrojové vybavení tak, aby měřená data mohla být včleněna do řady českých i mezinárodních databází a projektů.

  DATA ZE STOŽÁRU

Umístění

Atmosférická stanice je situována v čistém prostředí Českomoravské vrchoviny mezi obcemi Košetice a Křešín, v nadmořské výšce 534 m. Průměrná celoroční teplota zde dosahuje 7,1 °C, průměrný roční srážkový úhrn činí 621 mm a rychlost větru v průměru 3 m/s, v převážně západním směru. Měření odpovídají úrovni znečištění ovzduší charakteristické pro středoevropské pozadí.

250 m
výška stožáru
534 m n. m.
nadmořská výška u paty
2013
rok spuštění
1.
nejvyšší stavba pro vědecké účely v ČR
5.
nejvyšší meteorologický stožár na světě

Vybavení a struktura

Hlavní součástí atmosférické stanice je 250 m vysoký stožár trojúhelníkového průřezu, kotvený v pěti úrovních do tří směrů. Samotná kotevní lana mají průměru 40 až 50 mm a jsou svedena do centrální gravitační patky vzdálené 106 m od paty stožáru.

V různých výškách stožáru jsou umístěny plošiny sloužící k provádění měření. U paty stožáru se nachází dva klimatizované technologické kontejnery a další menší kontejner je pak umístěný přímo na stožáru ve výšce 230 m.

Měření je prováděno na celkem 6 výškových úrovních. Odběry vzorků jsou prováděny dvěma způsoby - buď jsou vzorky vzduchu vedeny pomocí vzorkovacích hadic do technologického kontejneru, nebo je měřicí přístroj umístěn přímo na stožáru. Klimatizované rozvaděče jsou umístěny na ochozech ve výšce 8, 50, 125 a 230 m.

Obrázek níže ukazuje schematické zobrazení měřených parametrů v jednotlivých výškových úrovních.

7.1 °C
celoroční průměrná teplota
621 mm
celoroční průměrné srážky
11 měsíců
doba stavby
30 cm/s
rychlost výtahu
4 m
výkyv špičky při rychlosti větru 120 km/h

Cíle

Prováděná měření jsou zaměřena především na změnu klimatu. Monitorovány jsou ale například také parametry znečištění ovzduší nebo meteorologické prvky.

 • měření zaměřená na změnu klimatu
  • skleníkové plyny
  • přízemní ozon
  • aerosoly
 • znečištění atmosféry
  • plynná rtuť
 • meteorologické prvky